Közbeszerzési Hatóság

Minősített ajánlattevők

A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 187. §-a (2) bekezdésének a) pont ab) alpontja értelmében vezeti és közzéteszi a minősített ajánlattevők Hatóság által létrehozott jegyzékét, illetve meghatározza a minősítési szempontokat és igazolási módjait az r) pont alapján. 

Listájuk itt érhető el

A Hatóság a Kbt. 69. § (12) bekezdése alapján nyilvántartja a gazdasági vagy szakmai kamara által létrehozott minősített ajánlattevői jegyzéket is. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 29.§ (1) bekezdése és 30. § (2) bekezdése értelmében a Hatóság által vezetett jegyzék közhiteles, melyet elektronikus formában honlapján is közzétesz. A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának igazolására, továbbá az alkalmassági minimum követelmény(ek)nek való megfelelés igazolására köteles elfogadni a jegyzéken szereplés tényét a Hatóság által vizsgált minősítési feltételek vonatkozásában. A Kbt. 47.§-ának (2) bekezdésének megfelelően a minősített ajánlattevői státusz elnyeréséhez/meghosszabbításához szükséges igazolások, dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatóak. 

A Rendelet tartalmazza a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékére vonatkozó alapvető rendelkezéseket. A Rendelet 50. §-nak (2) bekezdése alapján a minősített ajánlattevők Hatóság által vezetett hivatalos jegyzékében e rendelet hatálybalépésekor bejegyzett gazdasági szereplők jegyzékbe vételének érvényességét e rendelet hatálybalépése nem érinti, a jegyzékbe vétel érvényességi ideje a bejegyzéskor meghatározott érvényességi idő elteltével jár le. A hatósági hivatalos jegyzékbe vétel érvényességi ideje e rendelet hatálybalépését követően e rendelet szabályai szerint újítható meg. A hatósági hivatalos jegyzékben szereplő gazdasági szereplő számára a Hatóság kérelemre a Kbt. és e rendelet szabályainak megfelelő megújított igazolást ad ki. A 2015. november 1-je után indult közbeszerzési eljárásokban csak a Kbt. és e rendelet szabályinak megfelelő igazolás használható fel. Az e rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő bejegyzési, illetve megújítási kérelmek esetében a Hatóság új, a Kbt. és e rendelet előírásainak megfelelő kérelem benyújtására hívja fel az érintett gazdasági szereplőt. A Hatóság által a Kbt. alapján vizsgált minősítési szempontok:

a)    Kizáró okok

b)    Pénzügyi, gazdasági alkalmasság 

c)    Műszaki, szakmai alkalmasság

A bejegyzéshez és a megújításhoz előírt minősítési szempontrendszer és tájékoztató, kérelem-minta és kapcsolódó dokumentumok elérhetőek a jobb oldalon.