Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.186/2018.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2018. 05. 18.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség illetékességi területézeh tartozó M3 Archeopark elnevezésű, 49039m2 területű ingatlan élőerős őrzés-védelmi feladatainak ellátására vállalkozási szerződés megkötése a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt-vel - Kbt. mellőzése
Döntéshozatal időpontja:2018. 07. 09.
Döntéshozatal fajtája:határozat
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma:D.187/11/2018. határozat